دکتر لاله ترابی

دکتر لاله ترابی :انواع جراحی های پوستی؟

جراحی های پوستی که انجام می پذیرد همگی به شکل دائمی بوده اند و غیر قابل برگشت می باشند. دائمی بودن این جراحی ها یک امر حائز اهمیت می باشد چرا که تنها یک بار و برای همیشه شما برای زیبا ساختن قسمتی از صورت خود هزینه Nدکتدرد می کشید. جراحی های پوستی به دو دسته ی باز سازی و زیبایی تقسیم می شوند معمولا از جراحی های باز سازی برای بیماران خدادی و یا آسیب دیده بر اثر سانحه استفاده می شود. اما در بخش زیبایی بیمار مشکل جدی ندارد …

اسکرول به بالا