شما عزیزان می توانید همه روزه به غیر از روز های پنجشنبه و تعطیل از ساعت ۱۵ لغایت ۲۰جهت مراجعه به ما از طریق تعیین وقت قبلی با استفاده از تماس تلفنی، زمان مراجعه خویش را معیین نمائید . در مرحله بعدی بیمار پس از حضور در مطب توسط پزشک متخصص خویش تحت مشاوره قرار می گیرد که طی آن از ضرورت یا عدم آن جهت جراحی ، نوع جراحی ، عوارض ،زمان انجام عمل و میزان استراحت و هزینه های مربوط به عمل مطلع خواهد شدو در خصوص موارد فوق با جراح خویش تبادل نظر می گردد.در صورت موافقت بیمار آزمایشات و تستهای رادیولوژی و در صورت نیاز سایر تستهای خاص دیگر برای انجام عمل درخواست خواهد شد

آدرس مطب :

رشت – پل بوسار – بلوار بوسار – بعد از آزمایشگاه دکتر آشتیانی- بن بست پورکار – ساختمان طلائیه – طبقه دوم-مطب دکتر لاله ترابی

۰۹۰۳۱۳۰۶۳۰۰

۰۹۰۳۲۶۰۹۹۶۶

تلفن: ۳۲۱۲۷۷۰۴ – ۰۱۳

فکس:۳۲۱۲۴۳۹۰ – ۰۱۳