انتخاب شما برای جراحی پلاستیک ، زیبائی و ترمیمی

جراحی پلاستیک زیبائی شامل اقدامات جراحی و غیر جراحی برای بهبود ظاهر شماست . اشخاص سالم با ظاهر مثبت و انتظارات واقع بینانه ، کاندید مناسب برای اعمال زیبائی هستند . جراحی پلاستیک یک انتخاب شخصی است و شما باید خود آن را انتخاب کنید نه اینکه بخواهید خواهش و آرزوی فرد دیگری را اجابت کنید یا اینکه خود را شبیه یک تصویر ایده آل نمائید.

جراحی پلاستیک ترمیمی ( بازسازی ) منجر به بازسازی شکل و عملکرد هریک از قسمت های مختلف بدن می شود که ناشی از بیماری ، حوادث یا اختلالات مادرزادی باشد . هدف از جراحی ترمیمی ، بازسازی ظاهر و عملکرد تا حد ممکن طبیعی می باشد ، اما این نوع از جراحی نیز با انتظارات واقع بینانه باید همراه باشد .

همکاری با جراح پلاستیک : هنگامی شما بهترین نتایج را از جراحی پلاستیک بدست می آورید که با جراح خود ارتباط کاملا باز داشته باشید و جهت بدست آوردن نتایج واقع بینانه با هم همکاری کنید .